Όροι & Προϋποθέσεις

by Harroula

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.femarelle.gr(εφ’ εξής το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»)  εμπορεύεται προϊόντα μέσω διαδικτύου και το λειτουργεί η Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρεία FERTICEUTICS που εδρεύει στην Νεα Ερυθραια, οδός Ελευθεριου Βενιζελου 61 με Α.Φ.Μ 800801407 & Δ.Ο.Υ Κηφισιας (εφ΄εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Διατηρεί ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας το info@femarelle.gr και τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με τους αριθμούς 2108000507 (ωράριο λειτουργίας ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:-17:00).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται από το  «ηλεκτρονικό κατάστημα» και κάθε χρήστης που εισέρχεται η συναλλάσσεται με το «ηλεκτρονικό κατάστημα», θεωρείται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαιρέσεις. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συναινεί με τους παρακάτω όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει το «ηλεκτρονικό κατάστημα» καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται με ευθύνη του χρήστη και μόνο από άτομα που είναι ενήλικα (άνω των 18 ετών) και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Τα άτομα με ηλικία κάτω των 18 ετών απαγορεύεται αυστηρώς να προχωρούν σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΙΜΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη άμεσης διαθεσιμότητας τους ή περί της μελλοντικής διαθεσιμότητας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος και έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις του περιεχόμενου όποτε κρίνει ότι υπάρχει λάθος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση προϊόντων που έχει παραγγείλει ο πελάτης και οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα της εταιρείας παραγωγής , όπως κατασκευαστικό ελάττωμα, ελλιπείς ή λάθος πληροφορίες / οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα και ασφάλεια υλικών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή ζημιά που πιθανά θα προκύψει από μη εκτέλεση ή ακύρωση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία λόγω ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, απεργιών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση μιας παραγγελίας εφ’ όσον διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά ή η τιμή κάποιου προϊόντος της παραγγελίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχουν αλλοιωθεί λόγω λαθεμένης καταχώρησης ή λόγω προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες / πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή/και λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο ή /και λόγω δυσλειτουργίας του παρόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή λιβελογραφικό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να γίνει ανακατεύθυνση από link ή banner του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να παρέχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις πληροφορίες ή συμβουλές για  υγείας σε ερωτήματα επισκεπτών / πελατών, ωστόσο αυτές σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν ιατρικές συμβουλές ή διαγνώσεις. Οι παρεχόμενες πληροφορίες η συμβουλές δίδονται με επιφύλαξη και στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στις αρχικές πληροφορίες του επισκέπτη / πελάτη κατά την αποστολή του ερωτήματος του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επίσης τις πληροφορίες που βρίσκονται καταχωρημένες στο ηλεκτρονικό κατάστημα για συμπληρώματα διατροφής ή ασθένειες ή γενικότερα προϊόντα υγείας και ομορφιάς προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Σε περίπτωση που πάσχετε από κάποιο νόσημα, οφείλετε να επισκεφτείτε έγκαιρα τον ιατρό σας. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση προσωπική ιατρική διάγνωση ή εξειδικευμένη θεραπευτική συμβουλή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προστατεύει  και να διαχειρίζεται με σωστό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος με βάση τις οδηγίες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016) καθώς και βάση των νόμων του ελληνικού κράτους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  και να πραγματοποιηθεί παραγγελία με προϊόντα της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από την πλευρά του πελάτη.

Ποια δεδομένα συλλέγονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα;

Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθούν δεδομένα ταυτοποίησης και δεδομένα επικοινωνίας όπως τα παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)

Διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (κινητού ή/και σταθερού)

Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail (προαιρετική για τους πελάτες επισκέπτες / υποχρεωτική για τους πελάτες με λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα)

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από κάθε πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α) Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση & τιμολόγηση της παραγγελίας του πελάτη καθώς και για την εκπλήρωση πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ πελάτη και ηλεκτρονικού καταστήματος.

Β) Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών & μεταφορών (για παράδειγμα τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) κλπ.) απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και την εξασφάλιση των δεδομένων ή/και την εξυπηρέτηση των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών είναι:

Η τράπεζα EFG EUROBANK μέσω της οποίας ο πελάτης δύναται να εξοφλήσει την παραγγελία του μέσω πιστωτικής κάρτας

Η εταιρεία PAYPAL Inc μέσω της οποία ο πελάτης δύναται να εξοφλήσει την παραγγελία του μέσω προσωπικού λογαριασμού PAYPAL

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς & τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούν οι πελάτες, ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα στο ηλεκτρονικό σύστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας EFG EUROBANK.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεργάζεται με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) με σκοπό την διακίνηση και παράδοση των ηλεκτρονικών παραγγελιών στους πελάτες του.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι οι παρακάτω:

Α)ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη,  εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς & τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  κάνει χρήση των πληροφοριών του πελάτη που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελίας, προκειμένου το προσωπικό του να επικοινωνήσει με αυτόν σχετικά με:

Την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση αποστολής

Για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη

Για επεξεργασία/διαγραφή της ηλεκτρονικής παραγγελίας λόγω ελλείψεων προϊόντων

Για ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα

Για ενημέρωση σχετικά με ειδικές προσφορές του www.femarelle.gr

Για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@femarelle.gr

Η προσκόμιση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του πελάτη, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματος  για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  απαιτεί από τους υπαλλήλους του και το τεχνικό προσωπικό της ιστοσελίδας να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε καμία άλλη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη συναίνεση του πελάτη, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεγεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση όπως για παράδειγμα σε περίπτωση αίτησης των δικαστικών αρχών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί τα δεδομένα των ηλεκτρονικών παραγγελιών για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο.  Τα στοιχεία των πελατών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια  και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την αρχή της νόμιμης επεξεργασίας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016). Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ο Μουρικης Αριστομενης και το mail επικοινωνίας μαζί του είναι το info@femarelle.gr .

COOKIES

Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αυτά είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα & χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζονται οι συχνοί χρήστες, να διευκολύνεται η πρόσβαση τους σε αυτές, καθώς επίσης & για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές  της χώρας στην οποία κατοικεί εκτός της ελληνικής επικράτειας για τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν στην εισαγωγή προϊόντων που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ’ όσον πληρούν τις τελωνειακές απαιτήσεις της χώρα στην οποία πρόκειται να παραδοθούν, να προχωρήσει στην παραγγελία των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλέον τελωνειακές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

To femarelle.gr  λαμβάνει κάθε τεχνικό και πρακτικό μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται σε παραγγελία πελάτη.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και τιμολόγησης της παραγγελιας του πελάτη, γίνεται έλεγχος των τιμών σε σχέση με το λογιστικό σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στην τιμή ενός προϊόντος, θα γίνει τηλεφωνική ή μέσω e-mail επικοινωνία με τον πελάτη όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της παραγγελίας.

Ο πελάτης δύναται να προσχωρήσει την παραγγελία με τις σωστές τιμές των προϊόντων, να την τροποποιήσει ή να την ακυρώσει. Σε περίπτωση όπου σε παραγγελία με λανθασμένες τιμές προϊόντων δεν γίνει δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη προς ενημέρωση του, το femarelle.gr θα ακυρώσει την παραγγελία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ NEWSLETTER – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δηλωθείσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του πελάτη για την αποστολή ενημερωτικών newsletter για νέα προϊόντα, αλλαγές σε τιμές προϊόντων ή διάφορες προσφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφ΄όσον ο πελάτης έχει συναινέσει να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διαγράψει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail) από τη λίστα παραληπτών του newsletter ανά πάσα στιγμή είτε μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας στο «Λογαριασμό Χρήστη», είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» στο newsletter που έχει λάβει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι εκπτώσεις και προσφορές ΙΣΧΥΟΥΝ  για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία και αποστολή μέσω courier.  Yπάρχει η δυνατότητα να γίνει ηλεκτρονική παραγγελία και παραλαβή από την εδρα της εταιριας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αναρτά σε προκαθορισμένες θέσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφημίσεις προϊόντων ή/και προσφορών μέσω διαφημιστικών εικόνων (banners).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών και πελατών του.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@femarelle.gr

Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: FERTICEUTICS Ελευθεριου Βενιζελου 61 Νεα Ερυθραια ΤΚ 14671

Οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται με ευθύνη του χρήστη και μόνο από άτομα που είναι ενήλικα (άνω των 18 ετών) και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Τα άτομα με ηλικία κάτω των 18 ετών απαγορεύεται αυστηρώς να προχωρούν σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της δικής σας εμπειρίας όταν τον επισκέπτεστε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση όλων των cookies. Αποδοχή Περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις